1.Səyahət sığortasının məlumatlarını daxil et

Saytdan əldə edəcəyiniz sığorta şəhadətnaməsi bütün səfirliklər tərəfindən qəbul edilir

Xahiş olunur "Sığortanın başlanma tarixi"-ni qeyd edin
Xahiş olunur "Sığortanın bitmə tarixi"-ni qeyd edin
  • Sığorta müddətini seçin
Xahiş olunur "Sığortalanmış günlərin sayı"-nı qeyd edin Sığorta günlərinin sayı qeyd olunmuş sığorta müddətindən az olmalıdır
  • Sığortalanmış günlərin sayı ən azı 5 gün olmalıdır